banner-project-cargo-06

PROJECT CARGO

Providing
Logistics Services

ไม่เพียงแต่สินค้าเพื่อการตลาดค้าขายปกติโดยทั่วไป
บางครั้งบริษัทยังได้รับจัดการงานท้าทายอย่าง
เช่นการขนส่งสินค้าเพื่อทำโครงการโดยเฉพาะ

PROJECT CARGO

Logistics Services

สินค้าเฉพาะโครงการ
ไม่เพียงแต่สินค้าเพื่อการตลาดค้าขายปกติโดยทั่วไป บางครั้งบริษัทยังได้รับจัดการงานท้าทายอย่างเช่นการขนส่งสินค้าเพื่อทำโครงการโดยเฉพาะ

ความท้าทายดังกล่าวไม่เพียงเพราะว่ารูปแบบของสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีกำหนดเวลาในแต่ละโครงการให้ต้องคำนึง ดังนั้น หากโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่เพียงแต่จะนำความยินดีมาให้ผู้ดำเนินโครงการ แต่ยังหมายถึงความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมให้บริการจนนำมาสู่ความสำเร็จนั้น

แน่นอนว่าภารกิจพิเศษเช่นนั้น ย่อมต้องใช้บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อดูแลงานให้ลุล่วง ทางเรามีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์กับงานท้าทายลักษณะนี้ในหลายๆ โครงการ

สินค้าบางชิ้นอาจมีขนาดที่ใหญ่เกิน หรือมีน้ำหนักเกินขีดจำกัดการรับบรรทุกโดยปกติ หรือแม้แต่สถานที่รับ ส่งสินค้าที่ห่างไกลหรือนอกพื้นที่บริการตามปกติ ตั้งแต่ต้นทางและปลายทางอาจอยู่ในส่วนที่เข้าถึงได้ลำบากซึ่งเป็นการเพิ่มความยากให้แก่การทำงานก็ตาม เราเคยได้มีส่วนร่วมมาแล้วทั้งสิ้น โดยไม่คำนึงว่าระยะเวลาโครงการจะเนิ่นนานเท่าใด

ผลจากประสบการณ์ในงานต่างๆ หลากหลายรูปแบบนี้เอง ทำให้เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าเราสามารถเลือกสรรวิธีการที่ประหยัดที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ากับทุกบาทที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน หากมีปัญหาทางด้านเทคนิคใดๆ ก็ต้องได้รับการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จด้วยดี

การวางแผนปฎิบัติการอย่างรอบคอบและพิถีพิถันเป็นกุญแจหลักของความสำเร็จในแต่ละโครงการ เราจะพิจารณาเลือกสรรวิธีการขนส่ง และรับบรรทุกเพื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละชิ้น และเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ขนส่งมาเพื่อโครงการนั้นๆได้รับการดูแลอย่างดี และส่งมอบยังจุดหมายปลายทางได้ทันท่วงที

logo-bg

  address
  ชั้น 15 อาคาร เอสวี ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 1 896/23-24 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  address
  +662-682-8000
  address
  +662–682-7600 // 682-8700
  address
  info@cwi.co.th