banner-indo-china-03

INDO CHINA

Providing
Logistics Services

สำหรับบางคน อาจจะเรียกมันว่า แผ่นดินตาบอด ไม่มีทางออกทะเล
แต่สำหรับเราแล้ว มันคือจุดเชื่อมโยงของภูมิภาค

INDO CHINA

Logistics Services

 
สำหรับบางคน อาจจะเรียกมันว่า แผ่นดินตาบอด ไม่มีทางออกทะเลแต่สำหรับเราแล้ว มันคือจุดเชื่อมโยงของภูมิภาค

บริการขนส่งสินค้าโครงการสู่ภูมิภาคอินโดจีน

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่บนจุดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ และมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญในการเป็นศูนย์กลางและจุดรวมการกระจายสินค้าไปทั่วภูมิภาค ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ หากมองแผนที่ย่านเอเชียอาคเนย์แล้ว จะพบว่าประเทศไทยนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยนานาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมบางส่วนเนื่องจากบางประเทศยังขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน

และด้วยวาระแห่งชาติของไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์และนโยบายในการจะจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้ใช้ในการขนส่งคมนาคมเชื่อมโยงสู่ทุกประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น สปป. ลาว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในแง่ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการใหญ่ มากมายทั้งถนนที่จะเป็นระเบียงเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเขื่อนใหญ่หลากหลายเขื่อน เป็นเหตุให้ต้องมีการขนส่งเครื่องจักรหนัก เครื่องมือและวัสดุก่อสร้างหลายชนิด หากแต่ดูจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลาวแล้ว จะพบว่าเป็นดินแดนตาบอดที่ไม่มีชายแดนส่วนใดติดทะเลเลย แต่สำหรับเราแล้ว นี่คือดินแดนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเชื่อมโยงการขนส่งต่างๆ ผ่านประเทศไทยเข้ากับการขนส่งทางบก สำหรับสินค้าทุกชนิดประเภท ทั้งส่งออกและนำเข้า

หากมองเหนือขึ้นไปกว่านั้นถึงเวียดนาม ประเทศที่ได้ชื่อว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การขนส่งทางบกเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาประเทศ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ตะวันออกสุดของภูมิภาค ทำให้ไทยได้พิสูจน์ศักยภาพในการทำให้ตะวันตกพบบรรจบตะวันออกโดยการขนส่งทางบกผ่านประเทศไทย และประเทศอื่นๆ โดยรอบทั้ง เมียนม่าร์ กัมพูชา แม้แต่มาเลเซียก็เช่นกัน ระบบโลจิสติกส์สมบูรณ์แบบที่แท้จริงสามารถทำผ่านประเทศไทยได้

อย่างไรก็ตาม ในการทำการค้าระหว่างประเทศนั้น ย่อมหนีไม่พ้นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบบางประเภท เช่น ความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือทางการเมือง แม้แต่ความแตกต่างของระดับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอาจจะเป็นอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศได้ ซึ่งผลกระทบบางอย่างนั้นอาจอ่อนไหวง่าย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศในภูมิภาคนี้ หรือบางครั้งอาจหนักหน่วงรุนแรงกว่าส่วนอื่นๆของโลกด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามหาหนทางในการดำเนินการด้านโลจิสติกส์เพื่อก้าวข้ามผ่านผลกระทบและอุปสรรคต่างๆ

เฉกเช่นเมื่อคุณเชื่อมืออาชีพในสาขานั้นๆ คุณจะไว้วางใจให้มืออาชีพเหล่านั้นทำงานของเขา บางท่านอาจประเมินว่าเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับเราแล้ว เราได้พิสูจน์ผลงานลักษณะนี้ให้เป็นไปแล้ว ทั้งยังตรงตามเวลากำหนดนัดหมาย

logo-bg

  address
  ชั้น 15 อาคาร เอสวี ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 1 896/23-24 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  address
  +662-682-8000
  address
  +662–682-7600 // 682-8700
  address
  info@cwi.co.th